Strona główna Dermatologia i Laryngologia Wskazania do leczenia operacyjnego – dr n.med. Magdalena Janeczek

Wskazania do leczenia operacyjnego – dr n.med. Magdalena Janeczek

Jeśli chodzi o zmiany wymagające leczenia chirurgicznego podstawą jest ich prawidłowa kwalifikacja i ocena, na które składają się badanie przedmiotowe i – w zależności od wskazań – badania dodatkowe pozwalające na rozpoznanie oraz zaplanowanie prawidłowego leczenia.

Każdy zabieg poprzedza niezbędna konsultacja, czyli połączone z wywiadem badanie przedmiotowe i ocena zmiany. Dzięki konsultacji zaburzenie zostanie zakwalifikowane do dalszej diagnostyki, lub do leczenia, zaś pacjentowi zostają przedstawione możliwości leczenia wraz z alternatywami. Lekarz udziela także szczegółowych informacji jak należy przygotować się do zabiegu i jak postępować już po jego zakończeniu. Szczegółowa analiza możliwości terapeutycznych i związanych z nimi rezultatów ujmuje zarówno korzyści, jak i ryzyko powikłań oraz szanse zastosowania konkretnego środka, potem zaś pozwala na ostateczną kwalifikację zmiany do zabiegu chirurgicznego.

Zabieg operacyjny można przeprowadzić w celu usunięcia zmiany, albo na potrzeby diagnostycznego pobrania jej fragmentu. W przypadku pobrania wycinka, rolą chirurga jest wycięcie fragmentu zmiany wraz ze stosownym marginesem tkankowym i poddanie pozyskanego materiału badaniu histopatologicznemu. Taka procedura jest szczególnie pomocna tam, gdzie zmiana ma znaczne rozmiary i jej jednorazowe usunięcie mogłoby się wiązać z konsekwencjami w postaci zaburzeń funkcji tkankowych, czy blizn. Rozpoznanie histopatologicznego pozwala zaplanować leczenie adekwatne dla danego przypadku bez wykluczenia pełnego usunięcia zmiany, albo kolejnego zabiegu operacyjnego.

autor tekstu: dr n. med. Magdalena Janeczek