Strona główna Prawo medyczne dr Jan Szulc, adw. Michał Gajda, red. Andrzej Gross – reklama w...

dr Jan Szulc, adw. Michał Gajda, red. Andrzej Gross – reklama w medycynie – co można?

W drugiej części rozmowy z dyrektorem departamentu informacji o wyrobach medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr Janem Szulcem poruszamy szczegółowe kwestie dotyczące różnic pomiędzy działaniem reklamowym, a działaniem informacyjnym. Rozmowę prowadzili: adw. Michał Gajda i red. Andrzej Gross.