Strona główna Medycyna estetyczna Międzynarodowe Centrum Medycyny Anti-Aging

Międzynarodowe Centrum Medycyny Anti-Aging

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging, to miejsce, w którym kształcimy wyłącznie lekarzy z aktualnym prawem wykonywania zawodu – to jest podstawowy warunek rekrutacyjny.

Aby rozpocząć naukę w naszym Centrum, lekarz musi przedstawić dyplom ukończenia studiów medycznych i poświadczenie prawa wykonywania zawodu. Nasz kurs trwa dwa lata, zajęcia odbywają się od października do czerwca.

Na pierwszym roku lekarze mają wiele wykładów. Są to zajęcia przygotowujące do części praktycznej: tematy wykładów to budowa i funkcja skóry ,rodzaje skóry i towarzyszące im najczęstsze jednostki chorobowe , a także przypomnienie anatomii .

Zanim rozpoczniemy iniekcje, musimy wiedzieć, jaka jest anatomia i fizjologia skóry i jakie patologie mogą wystąpić po podaniu produktu.

Są również wykłady dotyczące wszystkich podstawowych technik: od peelingów, po mezoterapię, toksynę botulinową , wypełniacze i biostymulatory tkankowe.

Ogromny nacisk kładziemy na powikłania. Przy okazji każdych zajęć podawany jest konsensus postępowania dotyczący rozpoznawania powikłań po wszelkiego rodzaju zabiegach oraz prawidłowego ich leczenie.

Na pierwszym roku odbywają się również wykłady z prawa medycznego, fotografii medycznej, zasad postępowania sanitarno-epidemiologicznego oraz pierwszej pomocy medycznej.

Od drugiego zjazdu rozpoczynają się zajęcia praktyczne. W listopadzie jest mezoterapia, następnie w styczniu- peelingi, a następnie są techniki łączone z mezoterapią, wypełniacze i toksyna botulinowa. Zajęcia odbywają się w grupach siedmio- , ośmioosobowych, gdzie wszyscy lekarze samodzielnie wykonują zabiegi. Pierwszy rok kończy się testem online.

Drugi rok, to już głównie zajęcia praktyczne i konsensusy postępowań: kilka razy odbywają się zajęcia z technik zaawansowanych zastosowania wypełniaczy , toksyny botulinowej , mezoterapii, techniki łączone oraz biostymulatory tkankowe.

Są również zajęcia które dotyczą lecenia szczególnych okolic, takich jak-dekolt, szyja ,okolica oka oraz okołoustna.

Oczywiście prowadzimy także zajęcia z nici. W przypadku nici liftingujące jest to jest pokaz a nie trening. Chcemy zaprezentować technikę i doprowadzić do tzw. „wprawnej ręki”, która , z kolei pozwoli na dalsze szkolenie się.

Kolejne zajęcia, to zastosowanie osocza bogatopłytkowego oraz urządzeń medycznych.

Ilość urządzeń na rynku jest ogromna, dzięki współpracy z producentami i dystrybutorami prezentujemy najszersze spektrum ich możliwości.

Zajęcia praktyczne odbywają się z pacjentami ale lekarze-uczestnicy kursu mogą być jednocześnie ,,modelami,,(do czego zachęcamy) Wejście w role pacjenta poszerza wiedzę i zwiększa wiarygodność. To jedna z moich dewiz -nie wprowadziłam nigdy do gabinetu zabiegu ,któremu bym się wcześniej nie poddała.

Gdy lekarze kończą szkołę i czują się już w miarę dobrze technicznie, zaczynają mieć dylematy: jaki produkt zastosować na jaką okolicę. W tym roku wprowadzamy nowe zajęcia ,podczas których na sali jednocześnie z wykładowcą znajduje się trener firmy, który przeprowadza pokaz zabiegu z użyciem swojego produktu.

Drugi rok kończy się testem i egzaminem praktycznym. Na egzaminie lekarz musi prawidłowo przeprowadzić wywiad lekarski, omawia całego pacjenta począwszy od rodzaju skóry i tego, co na tej skórze widzimy, aż po pełną ocenę pięter twarzy.

Kolejną częścią egzaminu jest wykonanie przez lekarza zabiegu toksyną botulinową z omówieniem całości zabiegu, potem wypełnienie lub mezoterapia.

Egzamin jest oczywiście sprawdzianem wiedzy i umiejętności ale jest jednocześnie elementem nauki.

Misją Centrum Kształcenia i Stowarzyszenia zawsze była konsolidacja środowiska lekarskiego .

Lekarze powinni się wspierać, powinni współpracować, a nie konkurować, powinni cechować się etyką i moralnością. Pacjent jest dobrem najwyższym. W medycynie estetycznej również, (a może szczególnie) obowiązuje zasada Primum non nocere.To są zabiegi medyczne obarczone ryzykiem poważnych powikłań.

Podkreślamy z pełnym naciskiem ,że nie jest to medycyna,, życzeniowa,, czy deformacja na życzenie, to lekarz ustala program leczenia i bierze za to pełną odpowiedzialność.

Przez ostatnie 13 lat w naszych szkoleniach uczestniczyło ponad pięciuset lekarzy. Te dwa lata kształcenia to tak naprawdę początek , po zakończeniu nauki lekarze zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc bardzo doświadczonych nauczycieli.

Nasi absolwenci niezwykle doceniają atmosferę na zajęciach . Oczywiście, jest relacja: „nauczyciel-uczeń”, ale staramy się, żeby a była przyjazna, wszyscy jesteśmy kolegami lekarzami Każdy kiedyś zaczynał i wykonywał swój pierwszy zabieg . Warto o tym pamiętać, biorąc na siebie taką odpowiedzialność jak nauka innych lekarzy.

autorka tekstu: dr Kinga Nicer, specjalista dermatolog – prezes Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging i wiceprezes SLDE

Absolwentka wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej1993.
Jest specjalistą II stopnia z dermatologii i wenerologii.
Przez 11 lat pracowała w Specjalistycznej Poradni Dermatologicznej. Od 1999 roku prywatna praktyka, wspólnie z mężem chirurgiem prowadzą Gabinet Dermatochirurgii Estetycznej i Laserowej w Częstochowie

Główne założenia gabinetu to profilaktyka czerniaka oraz zabiegi z zakresu dermatologii estetycznej mające na celu utrzymanie naturalnego, zdrowego wyglądu.
Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej(ESCAD), Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, sekcji dermatochirurgii PTD.
Współtwórca i dyrektor do spraw naukowych Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging w Warszawie.
Od lat trener i wykładowca z zakresu dermatologii estetycznej.
Aktywnie uczestniczy w kongresach i szkoleniach w kraju i za granicą starając się podnosić stale swoje kwalifikacje zawodowe.