Strona główna Ginekologia O – Shot czyli sposób na lepszy seks

O – Shot czyli sposób na lepszy seks

O-Shot iniekcje osocza bogatopłytkowego u pacjentek zaburzeniami seksualnymi( FSD Female sexual Dysfunction)

Nawet do 40% seksualnie aktywnych doświadcza zaburzeń seksualnych FSD obejmujących: zaburzenia pożądania( obniżenie lub brak libido), zaburzenia podniecenia, zaburzenia orgazmu i dyspareunia.

Aktualnie leczenie pacjentek z FSD to : psychoterapia, leczenie behawioralne,hormonalne i psychofarmakologiczne. Leczenie hormonalne zaakceptowane przez FDA to krótkie cykle terapii testosteronem a psychofarmakologiczne to stosowanie fibanseryny, która w atmosferze skandalu, dwukrotnie odrzucana jako terapia FSD przez FDA z powodu niskiej skuteczności ( niewielka poprawa u 50 %), pod naciskiem organizacji feministycznych została dopuszczona do leczenia FSD.

Leczenie FSD jest trudne, długotrwałe i skuteczne u około 50 % pacjentek .

Pozostają zatem pacjentki z nierozwiązanym problemem, który ma wpływ na życie emocjonalne, relacje partnerskie i.t.d

W 2014 roku Dr Charles Runnels przeprowadził badanie mające na celu ocenę wpływu injekcji osocza bogatopłytkowego PRP w obrębie narządu płciowego zewnętrznego. A metodę swoją opatentował i nazwał O-Shot.

Jak wiadomo PRP stosowane jest od wielu lat w leczeniu trudno gojących się ran, ortopedii, chirurgii stomatologicznej a przede wszystkim w medycynie estetycznej. Substancje zawarte w PRP po odpowiedniej aktywacji aktywują komórki macierzyste w miejscu podania prowadząc do poprawy funkcji i struktury tkanki popularnie określanych jaki odmłodzenie. W ginekologii opisano zastosowanie PRP w leczeniu opornego na leczenie farmakologiczna liszaja twardzinowego , vulvodynii i vestibulodynii.

Dr Runnels do badania zakwalifikował 12 kobiet w wieku 24-64 lat z rozpoznaniem FSD, u których podał PRP w ciała jamiste łechtaczki, ujścia gruczołów Skennego i do przedniej ściany pochwy.

Pacjentki oceniane były po jednym wstrzyknięciu po 12 i 16 tygodniach w oparciu o walidowane skale zaburzeń seksualnych po FSDS-R ( female Sexual Distres Scale-Revised) i FSFI ( female Sexual Function Index).

U 70% badanych pacjentek nastąpiła poprawa. Nie stwierdzono powikłań w trakcie i po leczeniu. Jako efekt uboczny u 2 pacjentek wystąpiło pobudzenie seksualne podczas oddawania moczu, samoistne orgazmy! i ciągłe pobudzenie seksualne, które to objawy ustąpiły samoistnie w ciągu 2 tygodni po leczeniu. Ten zaskakujący uboczny efekt związany był wg badaczy prawdopodobnie z wolumetrycznym działaniem i wzrostem ciśnienia w okolicy łechtaczki, cewki moczowej i gruczołów Skennego.

Możliwe wytłumaczenie tak wyraźnego efektu podania PRP to poprawa przepływu krwi przez kompleks łechtaczkowy – jeden z czynników wzrostu uwalnianych z PRP to VEGF ( vascular growth factor) odpowiedzialny za tworzenie nowych naczyń. Również możliwa jest poprawa w zakresie unerwienia tej okolicy biorąc pod uwagę promujący wpływ PRP na wzrost aksonów w hodowlach in vitro.

 

Dr med. Piotr Kolczewski – specjalista ginekologii i położnictwa. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej.Ordynator oddziału Oddziału Ginekologii i Położnictwa 109 szpitala Wojskowego w Szczecinie w latach 2010-2014 . W latach 2014-2019 asystent oddziału Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od ponad 20 lat zajmuje się leczeniem operacyjnym w zakresie szeroko pojętej ginekologii operacyjnej. Od wielu lat prowadzi szkolenia w zakresie uroginekologii i ginekologii plastycznej jak również jest czynnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji.

Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych tematycznie związanych z operacjami rekonstrukcyjnymi i plastycznymi w ginekologii i uroginekologii ( IUGA, ICS, ESAG,PTGPiR ).

Tłumacz i redaktor naczelny polskiego wydania Michael Goodman Female Cosmetic and Reconstructive Gynecology – Ginekologia Plastyczna – Chirurgia Narządów Intymnych Kobiety PZWL 2018

Redaktor naukowy i autor podręcznika Ginekologia Plastyczna – Techniki Małoinwazyjne PZWL 2018

Redaktor Naukowy Kwartalnika Ginekologia Plastyczna i Rekonstrukcyjna

Aktualna aktywność naukowa obejmuje: wpływ Energy Based Devices na ścianę pochwy i skórę sromu, zastosowanie osocza bogatopłytkowego i fibryny bogatopłytkowej u kobiet z Female sexual disfunction.