Prawo w medycynie – adw. Michał Gajda o promocji, PR i reklamie podmiotów medycznych

Lekarz w mediach społecznościowych - jak konstruować przekaz dla pacjenta?

Ustawa o wyrobach medycznych, której przepisy dotyczące reklamy weszły w życie 1. stycznia 2023 roku, wzbudza wiele kontrowersji szczególnie z powodu uregulowań w zakresie reklamy wyrobów medycznych. Wprowadzenie do ustawy zamkniętego katalogu precyzującego, jakie działania nie są reklamą w rozumieniu ustawy, powoduje zamęt i problemy interpretacyjne w wielu aspektach działalności podmiotów medycznych.
– Czy lekarz w dalszym ciągu może za pośrednictwem social mediów prowadzić edukację medyczną?
– Czy lekarz może opowiadać o zabiegach na swojej stronie internetowej i w kanałach social media?
– Czy artykuły, wypowiedzi i filmy opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o wyrobach medycznych w obecnie obowiązującym kształcie, będzie trzeba usunąć z przestrzeni publicznej?
Na te pytania odpowiadać będziemy w kolejnych odcinkach programu „Prawo w medycynie” z naszym Ekspertem: adw. Michałem Gajdą.