Strona główna Wydarzenia Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Od 2002 roku, jako pierwsi w Polsce, szkolimy lekarzy w dziedzinie medycyny estetycznej, będąc jednocześnie jednostką najstarszego w Polsce towarzystwa lekarskiego. Wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczania medycyny estetycznej sprawiło, iż dyplom PSME zyskał międzynarodową rekognicję.

Nauka w PSME PTL opiera się na systemie podobnym do specjalistycznego, gdzie istnieje możliwość sprawdzenia wiedzy pod okiem ekspertów z kraju i zagranicy (m.in. Włochy, Hiszpania) – nie tylko z punktu medycznego, ale też humanistycznego.

Współpraca z wykładowcami renomowanych europejskich szkół medycyny estetycznej umożliwia zaprezentowanie najistotniejszych zagadnień z wielu perspektyw, przez co zajęcia w PSME swoją formułą znacznie wykraczają poza spotykane w trakcie innych szkoleń prezentacje firmowe.

Otwartość na sugestie studentów oraz dostęp do najnowszych urządzeń i preparatów medycznych pozwala tworzyć program studiów odpowiadający współczesnym standardom edukacyjnym.

Dr Andrzej Ignaciuk – założyciel i dyrektor szkoły może poszczycić się licznymi zasługami dla rozwoju medycyny estetycznej w Polsce i na świecie. Jest współautorem, opublikowanych w Wiadomościach Lekarskich, rekomendacji Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej dotyczących stosowania wypełniaczy w trudnych obszarach takich jak: okolica oka, gładzizna i skronie. Jest również prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti Aging PTL (PTMEiAA) oraz twórcą Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL. A także honorowym Prezesem UIME. Pracuje z najlepszymi lekarzami z całego świata .

Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej jest pierwszym poważnym krokiem edukacyjnym w życiu lekarza zamierzającego praktykować medycynę estetyczną. Otrzymujemy tu bogatą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, która pozwala nam holistycznie podejść do problemów starzenia, zdrowia i stylu życia oraz dopasować zabiegi do indywidualnych potrzeb pacjenta, a nie tylko fragmentu jego ciała.

Edukację w najstarszej i najbardziej referencyjnej szkole PSME PTL ukończyło już ponad 700 lekarzy z kraju i zagranicy, w tym wielu wybitnych, z pierwszych stron gazet.

Program nauki obejmuje:

  • łącznie ok. 400 godzin

  • 8 cyklicznych spotkań w roku akademickim

  • od października do maja, dwa dni w miesiącu

  • stałe godziny – soboty: 9.00-17.00; niedziele: 9.00-15.00

I rokIdeą zajęć pierwszego roku jest gruntowne przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w zajęciach praktycznych pod okiem doświadczonych ekspertów. 8 zjazdów = 6 wykładów + 2 zajęcia praktyczne

II rokUzupełnienie i rozszerzenie wiedzy z zakresu medycyny estetycznej oraz wykorzystanie jej w praktyce. 8 zjazdów = 6 wykładów + 2 zajęcia praktyczne

III rokUzupełnienie i rozszerzenie wiedzy z zakresu medycyny estetycznej podczas zajęć praktycznych polegających na samodzielnym wykonywaniu zabiegów pod okiem doświadczonych ekspertów. 8 zjazdów = 8 zajęć praktycznych

Wykładowcy z kraju:

prof. dr hab. Irena Ponikowska 

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kobus 

prof. dr hab. Zbigniew Rybak 

prof. dr n. med. Jolanta Twardowska-Rajewska 

prof. ndzw. dr hab. inż. Zbigniew Dunajski 

prof. ndzw. dr n. med. Magdalena Ciupińska 

prof. UJ dr hab. n. med. Radosław Śpiewak 

prof.  dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski 

dr Andrzej Ignaciuk 

dr Bartłomiej Krynicki 

dr Jolanta Wiśniewska

dr Małgorzata Żak

dr n. med. Ewa Skrzypek

dr n.med. Dorota Krzyżanowska-Gernard

dr n. med. Kamila Padlewska

dr n. med. Magdalena Białkowska

dr n. med. Michał Skalski

dr n. med. Włodzimierz Bednorz

dr Piotr Sznelewski

Wykładowcy z zagranicy:

dr Maurizio Ceccarelli (Włochy)

prof. Emanuele Bartoletti (Włochy)

prof. Jose Cabo Soler (Hiszpania)

dr Ferdinando Terranova (Włochy)

prof. Nicola Zerbinatti (Włochy)

prof. Vincenzo Aloisantoni (Włochy)

prof. Raffaele Rauso

tekst: materiały prasowe szkoły