Strona główna Ginekologia Algorytm EBD w ginekologii estetycznej i nie tylko.

Algorytm EBD w ginekologii estetycznej i nie tylko.

Na rynku urządzeń EBD w medycynie estetycznej jest wiele technologii, które  przenikają do ginekologii estetycznej. Jednak biorąc pod uwagę możliwe wskazania terapeutyczne marketing często zwycięża nad zdrowym rozsądkiem i bardzo często użytkownik stosuje bezrefleksyjnie urządzenia ze wskazań marketingowych a nie medycznych. Przykładem  takiego podejścia jest stosowanie laserów w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu – szybka analiza, grubość ściany pochwy sr. 3mm, zasięg lasera C0 2 0,8 mm, cewka moczowa leży nad ścianą pochwy zatem brakuje nam  co najmniej 2,2 mm. Proszę wyciągnąć wnioski.

Lasery w ginekologii są świetne w leczeniu atrofii urogenitalnej, opornych na leczenie nawracających infekcji- nie wiadomo dlaczego tak działają – być może uszkadzają biofilm bakteryjny lub drożdżakowy.

Biorąc pod uwagę głębokość działania lasery działają najpłycej, są w stanie wpłynąć na nabłonek i blaszkę postawną . Głębiej i nieablacyjnie działa radiofrekwencja (RF), w moich badaniach jest to 1,5mm czyli biorąc pod uwagę grubość ściany pochwy to już połowa – 1,5mm, nabłonek, blaszka postawną i warstwa włóknisto – mięśniową.

MFU (mikro focused ultrasound) nazywany niesłusznie HIFU (high intensity ultrasound) – przypomnę różnicę. HIFU  ma wysoką energię 47-60J / cm2  i niska częstotliwość 2 MHz  i działa ablacyjnie dzięki zjawisku kawitacji na głębokości do 20mm. MFU ma niską energię 0,4-2 J/cm2 i wysoką częstotliwość 4-10 MHz działa nieablacyjnie, bez zjawiska kawitacji na głębokości w zależności od kartridża 1,5mm, 3mm i 4,5mm.

Mój algorytm postepowania jest następujący: atrofia urogenitalna Laser CO2 lub RF, obkurczanie pochwy HIFU lub RF. Wysiłkowe nietrzymanie moczu o charakterze incydentalnych HIFU.

Niestety patrząc na publikacje w pubmedzie  można dojść do wniosku ,że „wszystko działa na wszystko”, jednak pubmed wszystko przyjmie. Nie dajmy się zwieść.

autor: dr n.med. Piotr Kolczewski (Ginekolog Plastyczny)

dr n. med. Piotr Kolczewski – ginekolog plastyczny. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, Prezes  Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Ordynator oddziału Oddziału Ginekologii i Położnictwa 109 szpitala Wojskowego w Szczecinie w latach 2010-2014. W  latach 2014-2019 asystent  oddziału Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od ponad 20 lat zajmuje się leczeniem operacyjnym w zakresie szeroko pojętej ginekologii operacyjnej. Od wielu lat prowadzi szkolenia w zakresie uroginekologii i ginekologii plastycznej jak również jest czynnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji.

Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych tematycznie związanych z operacjami rekonstrukcyjnymi i plastycznymi w ginekologii i uroginekologii (  IUGA, ICS, ESAG,PTGPiR ).

Tłumacz i redaktor naczelny polskiego wydania książki Michaela Goodmana: „Female Cosmetic and Reconstructive Gynecology” („Ginekologia Plastyczna – Chirurgia Narządów Intymnych Kobiety”) PZWL 2018.

Redaktor naukowy i autor podręcznika „Ginekologia Plastyczna – Techniki Małoinwazyjne” PZWL 2018.
Redaktor Naukowy kwartalnika „Ginekologia Plastyczna i Rekonstrukcyjna”

Aktualna  aktywność naukowa  obejmuje:  wpływ  Energy Based  Devices na ścianę  pochwy i skórę  sromu, zastosowanie  osocza  bogatopłytkowego i fibryny bogatopłytkowej u kobiet  z Female  sexual disfunction.