Strona główna Medycyna estetyczna Trwałość kwasu hialuronowego

Trwałość kwasu hialuronowego

Biologiczny czas półtrwania w skórze egzogennego kwasu hialuronowego wynosi około 12 godzin, co oznacza, że ulega on szybkiej degradacji w wątrobie do dwutlenku węgla i wody.
Niewątpliwą zaletą chemicznie usieciowanej cząsteczki kwasu hialuronowego jest jej dużo większa stabilność, trwałość i znacznie wolniejsze wchłanianie.

Usieciowany kwas hialuronowy

Wiązania krzyżowe służą do sieciowania łańcuchów HA. Do sieciowania preparatów kwasu hialuronowego najczęściej stosuje się eter diglicydowy 1,4-butanodiol (BDDE) lub diwinylosulfon. W konsekwencji chemicznego sieciowania otrzymujemy wiskoelastyczny polimer.

Podwyższeniu ulega lepkość i sztywność kwasu, zmniejszeniu ulega jego rozpuszczalność w wodzie, natomiast znacznie rośnie (nawet 100-krotnie) jego odporność na degradację enzymatyczną, jednocześnie zachowany zostaje poziom biokompatybilności i antygenowości kwasu hialuronowego (tzn. zdolności substancji do reagowania z przeciwciałami).

Bardzo ważną informacją jest także to, że okres półtrwania HA w skórze ulega znacznemu wydłużeniu.

 Okres półtrwania HA w skórze, obejmuje 2 fazy:

  • faza I – rozerwanie wiązań krzyżowych na skutek hydrolizy (deestryfikacji) i uwolnienie naturalnego HA;
  • faza II – hialuronidaza tnie HA na fragmenty i następuje degradacja charakterystyczna dla endogennego HA.

(Naturalnym procesem jest to, że część cząsteczek HA ulega degradacji,natomiast pozostałe wiążą więcej wody, utrzymując stałą objętość żelu.)

W przypadku preparatów usieciowanego kwasu hialuronowego zmianie może ulec liczba usieciowanych łańcuchów, a także stopień usieciowania. Im mniej wolnych łańcuchów polimerowych, tym wyższa gęstość oraz spoistość żelu. Spoistość jest tym większa, im większa koncentracja i stopień usieciowania kwasu hialuronowego.

Aby preparat mógł opierać się siłom ściskającym w tkance bardzo ważna jest wysoka spoistość wypełniacza.

Według opinii specjalistów dobrze skoncentrowany i usieciowany kwas pozwala na uzyskanie lepszych rezultatów estetycznych. Może on jednak okazać się problematyczny podczas podawania – im wyższy jest współczynnik sprężystości, tym większa gęstość żelu.