Strona główna Medycyna Rodzaje testów w kierunku koronawirusa Covid -19

Rodzaje testów w kierunku koronawirusa Covid -19

Test metodą RT-PCR

To test przeprowadzany za pomocą wymazu z gardła lub nosogardzieli, który zyskał rekomendację Światowej Organizacji Zdrowia. Badanie wykupić można za pomocą strony diag.pl, a jego koszt wynosi obecnie 495 zł. Dla bezpieczeństwa pacjentów badanie wykonane jest w punktach „Drive&Go-Thru”

Do testu należy się odpowiednio przygotować.

Zalecane jest, żeby wymaz został pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą lub po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku. Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia. Osoby używające kropli do nosa, maści, czy innych środków donosowych muszą odczekać co najmniej 2 godz. od zaaplikowania środka. Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa. Samo pobieranie wymazu jest bezbolesne i nie trwa długo.

 

Kiedy zgłosić się na test?

Laboratorium informuje, że „największą czułość badania w kierunku SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR uzyskuje się dzień po wystąpieniu objawów klinicznych lub 7-9 dni od potencjalnego zakażenia”.

Najprościej mówiąc, test oparty na metodzie RT-PCR to test genetyczny, który ma na celu wykrycie RNA wirusa w próbce pobranej od za pomocą wymazu. Czas oczekiwana na wynik może wynosić do 48 godzin. Zapoznać się z nim można po zalogowaniu na stronie wskazanej przez placówkę, w której wykonywany był test.

fot.diag.pl

Badanie serologiczne

Kolejną dostępna na rynku metodą badań jest badanie serologiczne. Wykonuje się je z pobranej pacjentowi krwi. Badanie polega na wyodrębnieniu z próbki przeciwciał w klasach IgG, IgA lub IgM. Pierwsza z nich (IgG) pozwala wykryć przebyte wcześniej zakażenie, dwa kolejne dwie (IgA i IgM) aktualne zakażenie. Testy serologiczne dzielą się na jakościowy test przesiewowy, półjakościowy i ilościowy. W zależności od tego, czy chcemy zbadać wszystkie opcje, czy jedną z wymienionych klas przeciwciał, cena waha się od ok. 50 zł do 250 zł. Materiał do badań stanowi krew żylna. Na wynik czeka się 24 – 48 godz.

Test kasetkowy

W kwestii oznaczania przeciwciał wyodrębnia się również test kasetkowy. Do jego wykonania, w odróżnieniu od badania serologicznego wykorzystuje się tzw. krew kapilarną (pobraną z palca). Pozwala on oznaczyć obecność przeciwciał IgM i IgG, a na wynik oczekuje się dzień.

Oba testy służą do wykrycia przeciwciał specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2. Laboratoria podkreślają, że badania tez przeznaczone dla osób zdrowych, nie mających objawów infekcji COVID-19.

Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli wykonamy test, a jego wynik jest ujemny, nie zdejmuje to z nas obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa.

fot. diag.pl

źródło: diag.pl