Strona główna Wydarzenia Zmiana lokalizacji Punktu Przyjęć pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Zmiana lokalizacji Punktu Przyjęć pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Szpital Zakaźny (Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie) reorganizuje pracę punktu przyjęć i oddziałów:
fot. SPWSZ Szczecin

· Punkt Przyjęć pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirsem znajduje się teraz na parterze budynku L (na co dzień działa tu Punkt Przyjęć Planowych). Jest to największy i najwyższy budynek w szpitalu. W Punkcie Przyjęć pacjenci będą kwalifikowani do badania i kierowani do sali selekcyjnej przed badaniem, gabinetu lekarskiego, sali oczekiwania na wynik oraz sali oczekiwania na transport. W jednym budynku znajduje się także oddział internistyczny oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

· Oddział Zakaźny, który do tej pory funkcjonował w budynku J, również został przeniesiony do budynku L (na II piętro w miejscu, gdzie dotychczas funkcjonował Oddział Chirurgii). Oznacza to, że zarówno budynek J, jak i tymczasowa strefa oczekiwania w namiotach, są na ten moment wyłączone z użytkowania.

· Cały budynek Centrum Zabiegowego oraz budynek B są przygotowane do hospitalizowania pacjentów z koronawirusem (ok 350 łóżek). Docelowo szpital posiada ponad 950 łóżek w obu lokalizacjach: 600 przy ul. Arkońskiej i 350 przy ul. Sokołowskiego. Będą one uwalniane wraz ze wzrostem liczby hospitalizowanych pacjentów.

Na terenie  szpitala ustawiono już specjalne tablice informacyjne dot. punktu przyjęć pacjentów z podejrzeniem Covid-19. Pomogą one w dotarciu pacjentów bezpośrednio do budynku L

Tablice informacyjne w szpitalu
fot. SPWSZ Szczecin