Strona główna Medycyna Los Deline WYCOFANY Z OBROTU!

Los Deline WYCOFANY Z OBROTU!

„Następca” powodującego niebezpieczne dla zdrowia i życia komplikacje żelu Aquafilling został wczoraj oficjalnie wycofany z obrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Czeski producent preparatu już w roku 2019 potwierdził, że skład obu żeli jest taki sam. Wydaje się, że to ułatwiło postępowanie Urzędu, który w 2019 roku (tylko do chwili wszczęcia postępowania) otrzymał 12 zgłoszeń incydentów medycznych z żelem Aquafilling i 1 zgłoszenie incydentu medycznego z żelem Los Deline (do dziś liczba ta wzrosła o 100%).

Czeska spółka zaprzestała sprzedaży preparatu na rynek polski już w lipcu 2019 roku, zaraz po wszczęciu postępowania przez URPL. W grudniu umowę wypowiedział jej polski dystrybutor. URPL podkreśla jednak, że wydanie decyzji o wycofaniu preparatu z obrotu jest konieczne, albowiem czasowe zaprzestanie sprzedaży preparatu – jak sama nazwa wskazuje – może okazać się środkiem niewystarczającym do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.

Teoretycznie preparatu już od kilku miesięcy w ogóle nie powinno być na rynku. Jeśli jednak ktoś, nie zwracając uwagi na doniesienia medialne dotyczące komplikacji i zagrożenia zdrowia i życia po użyciu żelu Aquafilling, umówił się na dziś, jutro lub każdy inny dzień na zabieg preparatem Los Deline wprowadzonym do obrotu wcześniej, to pamiętajmy: zabiegu tego JUŻ NIE WOLNO WYKONAĆ.

Z pełnym tekstem Decyzji Prezesa URPL zapoznać się można TUTAJ i TUTAJ