Strona główna Chirurgia Plastyczna Przykurcz torebki – kapsulotomia

Przykurcz torebki – kapsulotomia

Przez nawet parę miesięcy po zabiegu powiększania piersi implantami może dojść do przykurczu torebkowego (Beckera). Dokładna przyczyna jego powstawania nie jest do końca znana: podejrzewa się zakażenie bateryjne, krwiaki, wpływ na powstanie przykurczu torebki może mieć też rodzaj użytego implantu.

Przykurcz torebki (capsular contracture) – co to jest?

Implant, który zostaje umieszczony wewnątrz organizmu, zostaje otoczony torebką tkanki bliznowatej (torebka łącznotkankowa), co jest naturalną reakcją organizmu na umiejscowione w nim ciało obce. Powstawanie torebki włóknistej stanowi normalną odpowiedź fizjologiczną, ale kiedy torebka twardnieje, zaczyna ściskać implant, powoduje zniekształcenie piersi, może też nastąpić zmiana położenia implantu i pojawić się mogą dolegliwości bólowe. Wówczas należy jak najszybciej skonsultować się z chirurgiem.

 

W skali Beckera wyróżniamy cztery stopnie przykurczu torebki:

Pierwszy: pierś jest miękka i wygląda naturalnie

Drugi: wyczuwalne stwardnienie piersi

Trzeci: pierś jest twarda i ma nienaturalny kształt

Czwarty: objawy jak w stopniu trzecim i – dodatkowo – silne dolegliwości bólowe

Przykurcz torebki jest wskazaniem do przeprowadzenia zabiegukapsulotomii/kapsulektomii piersi.

 

Co to jest kapsulotomia piersi i kiedy się ją przeprowadza?

 

Kapsulotomię można przeprowadzić na dwa sposoby:

1. Kapsulotomia zamknięta to swego rodzaju naciskanie lub zgniatanie implantów mające na celu rozerwanie torebki. Zabieg ten nie jest zalecany (jest dość rzadko praktykowany) ze względu na ryzyko uszkodzenia implantu.

2. Kapsulotomia otwarta to chirurgiczne przecięcie torebki umożliwiające powrót do właściwego położenia implantów.

Kapsulektomia

Kapsulektomia piersi to zabieg w znieczuleniu ogólnym polegający na całkowitym usunięciu zmienionej tkanki. Cięcia wykonuje się w tych samych miejscach przez które wprowadzone były implanty (w celu zapobiegniecia tworzeniu się kolejnych blizn). Rekonwalescencja po kapsulektomii wymaga przestrzegania takich samych zaleceń, jak po implantacji. Reoperacja nie chroni też przed ponownym pojawieniem się tego powikłania.