Strona główna Prawo medyczne Prawo medyczne w praktyce – panele naukowe konferencji „Prawo w medycynie –...

Prawo medyczne w praktyce – panele naukowe konferencji „Prawo w medycynie – Medycyna w Prawie”

Po raz trzeci prawnicy, lekarze, managerowie służby zdrowia oraz przedstawiciele firm farmaceutycznych i dystrybutorów wyrobów medycznych spotkali się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo w medycynie – Medycyna w Prawie”. Tegoroczna edycja konferencji podzielona została na część stacjonarną, która odbędzie się w listopadzie b.r. podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Anging w Warszawie, i część online, na której uczestników po raz kolejny już przywitał wirtualnie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

12. czerwca odbył się Panel Naukowy „Prawo medyczne w praktyce”. Wykłady inauguracyjne wygłosili: w części medycznej: prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska – przewodnicząca sekcji dermatologii estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, kierownik Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej, Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK; w części prawnej: dr hab. Rafał Kubiak prof. UŁ i UM w Łodzi – ekspert prawa medycznego, kierownik Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi oraz r. pr. dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska prof. US – ekspert prawa medycznego, prorektor ds. organizacji Uniwersytetu Szczecińskiego i r. pr. dr Aleksandra Klich – ekspert prawa medycznego, kierownik Kliniki Prawa WPiA US. Prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska wprowadziła uczestników konferencji w tajniki dermatologii estetycznej wyjaśniając, czym zajmuje się ta dziedzina medycyny, jakie są jej związki z innymi specjalizacjami i umiejętnościami zawodowymi lekarzy, oraz jakie zagadnienia prawne najczęściej pojawiają się w pracy dermatologów. Dr hab. Rafał Kubiak prof. UŁ i UM w Łodzi przedstawił omówienie funkcji kompensacyjnej prawa karnego w sprawach medycznych, r. pr. dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska prof. US i dr Aleksandra Klich omówiły natomiast rolę lekarza w postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem lekarza jako świadka i biegłego. Ostatnim z wykładów wprowadzających było omówienie praktycznych aspektów kształcenia lekarzy medycyny estetycznej przygotowane przez dr n. med. Monikę Łącką, wykładowcę Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

 

 

Panel Naukowy składał się z trzech sesji moderowanych przez wykładowców Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego: dr Aleksandrę Klich, dr Michała Białkowskiego i mgr Andrzeja Grossa. Tematyka wykładów była bardzo zróżnicowana. Uczestnicy konferencji mogli poznać „Blaski i cienie Komisji Bioetycznej po nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty” (dr Anita Gałęska – Śliwka), pierwsze głosy środowiska lekarskiego na temat nowego Kodeksu Etyki Lekarskiej (lek. Aleksander Matysiak), wyzwania związane z naliczaniem najniższego wynagrodzenia zasadniczego w ochronie zdrowia (adw. Alicja Kociemba), wysłuchać serii wykładów związanych z odpowiedzialnością w ochronie zdrowia: „Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta, a zadośćuczynienie za szkodę na osobie w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego” (dr Krzysztof Grzesiowski), „Odpowiedzialność matki za szkody wyrządzone dziecku przed urodzeniem” (dr Ewa Kabza), „Odpowiedzialność cywilna za zakażenie pacjenta” (adw. Paulina Kozłowska), „Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej w związku z leczeniem” (adw. dr Michał Białkowski) oraz zapoznać się z najnowszymi zmianami w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych przez lekarzy (mgr Andrzej Gross) i poznać niezbędne do prowadzenia takich działań elementy prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej (dr Marcin Stępień). Pierwszy dzień części online Konferencji zakończył wykład medyczny dra n. med. Mariusza Borkowskiego i dra n. med. Michała Nedoszytko: „Sztuczna inteligencja w gabinecie medycyny estetycznej”.

W drugim dniu części online swoje wykłady przedstawili doktoranci i studenci z ośrodków akademickich w całej Polsce. W przedstawionych wykładach poruszono m.in. zagadnienia z zakresu mediacji medycznej, bioetyki, zakresu i granic tajemnicy lekarskiej, leczenia bólu oraz prawa do godnej śmierci. Moderatorzy sesji: adw. dr Michał Białkowski, mgr Małgorzata Grochocka oraz stud. Aleksandra Kozioł zwrócili uwagę przede wszystkim na zróżnicowanie tematyczne i wysoki poziom opracowania przedstawionych tematów.

Panele Eksperckie odbędą się w formie stacjonarnej podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, który w dniach: 22 – 24 listopada 2024 roku odbędzie się w Warszawie. Ze względu na ograniczony dostęp uczestników biernych (w Kongresie mogą wziąć udział stacjonarny wyłącznie profesjonaliści medyczni w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych) wszystkie wykłady eksperckie zostaną zarejestrowane i udostępnione w kanałach video Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Grupy Medialnej „Estetyka i Chirurgia – Medyczna TV”.

Sobotni Panel Ekspercki I poświęcony zostanie marketingowi i reklamie w medycynie, zagadnieniom z zakresu rejestracji wyrobów medycznych i produktów leczniczych, oraz szkoleń i mediacji. Panel przewidziany jest na 120 minut, wykłady rozpoczną się o godzinie 11:00. Prelegentami tej części będą: prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska, r. pr. dr Jan Szulc, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, adw. dr Michał Białkowski, dr n. med. Marcin Ambroziak, adw. Michał Gajda i mec. Andrzej Gross. Niedzielny Panel Ekspercki II także przewidziany jest na 120 minut, także rozpocznie się o godzinie 11:00. Poruszone zostaną w nim zagadnienia z zakresu umów medycznych, odpowiedzialności za błędy medyczne i szeroko pojętego prawa medycznego. Prelegentami drugiej sesji będą: dr hab. Rafał Kubiak prof. UŁ i UM w Łodzi, r. pr. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US, r. pr. dr Aleksandra Klich, dr n. med. Ewa Kaniowska, dr n. med. Mariusz Borkowski i dr n. med. Michał Nedoszytko, adw. Karolina Seidel, adw. Karolina Jakubowska i adw. Magdalena Niegierewicz

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Grupa Medialna „Estetyka i Chirurgia – Medyczna TV”, Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Kancelaria Adwokacka: Barwina – Białkowski – Siemak, Kancelaria Adwokacka adw. Michała Gajdy, Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych oraz Koło Naukowe Prawa Medycznego „Remedium”

Honorowy Patronat nad Konferencją sprawuje Minister Zdrowia, Pani Izabela Leszczyna.

Patronat Naukowy nad konferencją sprawują: Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTL oraz Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych i Wydawnictwo „Evereth”.

Patronami medialnymi konferencji są: „Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine”, „Acta Iuris Stetinensis”, „Chirurgia Plastyczna i Oparzenia”, „Chirurgia Plastyczna Okiem Specjalisty”, „Golden Medical Media”, „Przegląd Uniwersytecki”, „Radio Nius”, „Uniwizja”, „Uroda i Medycyna”, „Zatrzymaj Młodość”.