Strona główna Bez kategorii Wielkopolskie Spotkania z Geriatrią i Medycyną Paliatywną

Wielkopolskie Spotkania z Geriatrią i Medycyną Paliatywną

Już cztery lata z rzędu mamy do czynienia z sześciocyfrowym ujemnym przyrostem naturalnym. Źródła podają, że liczba ludności w Polsce w 2023 roku spadła do poziomu z 1987 roku. Problemy osób starszych w społeczeństwie z ujemną demografią, to m.in. konieczność wzmocnienia opieki geriatrycznej, o czym rozmawiano podczas Wielkopolskich Spotkań z Geriatrią i Medycyną Paliatywną, które 11. maja odbyły się w Kaliszu.

Oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2023 roku wskazują, że ludność Polski na koniec września 2023 r. spadła do 37 mln 677 tys. W ciągu 12 miesięcy zmniejszyła się więc o około 130 tysięcy. W okresie styczeń–wrzesień urodziło się blisko 210 tys. dzieci, czyli o 25 tys. mniej rok wcześniej, w tym samym czasie zmarło 303 tys. osób. To problem nie tylko socjologiczny, ale też medyczny, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że polska geriatria, to niewiele ponad 500 lekarzy i około 1000 łóżek na oddziałach geriatrycznych.

Próbuje temu przeciwdziałać rząd, który 17. sierpnia 2023 roku wprowadził ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej, której celem jest zapewnienie opieki geriatrycznej osobom starszym i sprzyjanie zdrowemu starzeniu się, zapobieganie postępowi chorób przewlekłych i wystąpieniu lub pogłębianiu się niepełnosprawności. Sama ustawa jednak nie wystarczy. W 2023 roku, w jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym, specjalizację z geriatrii zamierzało rozpocząć zaledwie 16 osób na 189 dostępnych miejsc. Powodem tego jest fakt, że geriatria jest specjalizacją przede wszystkim szpitalną, funkcjonującą w publicznym systemie ochrony zdrowia i – z tego powodu – mało atrakcyjną finansowo. Tym cenniejsze są inicjatywy naukowe, takie właśnie, jak Wielkopolskie Spotkania z Geriatrią i Medycyną Paliatywną, gdzie corocznie geriatrzy z całej Polski omawiają bieżące problemy tej specjalności.

Wśród tematów obrad w tym roku znalazły się m.in. racjonalna farmakoterapia u kresu życia, trudno gojące się odleżyny, upadki ze złamaniem i przewlekły ból (o których w kontekście zwiększającego się problemu mówiono także na III Wiosennej Konferencji Integracyjnej Medycyny Bólu), a także m.in. neurostymulacja mózgu światłem, zastosowanie cannabinoidów w leczeniu geriatrycznym, problemy pacjentów z bezsennością i lękiem, niewydolność serca, przewlekłe choroby nerek, cukrzyca i nietrzymanie moczu.

Organizatorem konferencji były: Oddział Geriatryczny i Paliatywny w Ostrowie Wielkopolskim, Wielkopolska Izba Lekarska, Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny oraz Inspire Congress. Patronat medialny nad konferencją sprawowała Grupa Medialna „Estetyka i Chirurgia – Medyczna TV”.